Το Διαβητολογικό Ιατρείο των Ιατρείων ΙΑΤΩΡ είναι στελεχωμένο με ιατρούς με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη και φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο αναφοράς στο σακχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία και γενικά στα μεταβολικά νοσήματα.
Το Ιατρείο αναλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση όλων των τύπων του διαβήτη, όπως:
 
  • τη ρύθμιση και τον έλεγχος όλων των τύπων του διαβητη
  • την 24ωρη καταγραφή σακχάρου με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων μέτρησης και συνεχούς καταγραφής σακχάρου και συνεχούς χορήγησης ινσουλίνης (αντλίες ινσουλίνης)
  • την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη
  • τη διαιτολογική υποστήριξη και παρακολούθηση των ασθενών
  • την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών