Αρχική            Διαβήτης τύπου 1
 
 
 
 
Στον διαβήτη τύπου 1, γνωστό και ως νεανικό διαβήτη, το σώμα παράγει λίγη παραγει λίγη ή καθόλου ινσουλίνη και, γι' αυτό τον λόγο, οι ασθενείς αυτοί χρειάζεται να κάνουν ενέσεις ινσουλίνης ή να χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης.
Ο ΣΔ-1 αποτελεί περίπου το 10% των περιπτώσεων διαβήτη και εμφανί- ζεται κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, μπορεί όμως να εμφανισθεί και σε ενήλικες. Στους ασθενείς αυτούς το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος καταστρέφει τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν την ινσουλίνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς με ΣΔ-1 έχουν συγγενείς που επίσης πάσχουν από ΣΔ-1. Αν και συνήθως η εκδήλωση των δύο τύπων διαβήτη διαφέρει, καθιστώντας τη διάγνωση προφανή, σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολη η διάκριση του ΣΔ-1 από τον ΣΔ-2 και απαι- τούνται ειδικές εξετάσεις (C-πεπτίδιο, αντινησιδιακά αυτοαντισώματα, δείκτες ινσουλινοαντοχής). Επιπλέον, αρκετοί ενήλικες ασθενείς με ΣΔ (έως και το 10%) έχουν μια μορφή διαβήτη που ονομάζεται διαβήτης τύπου LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) που παρουσιάζει το μηχανισμό του ΣΔ-1 αλλά με βραδύτερη καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος σε σύγκριση με άτομα νεότερης ηλικίας.
 
Διαγνωστικές παγίδες
 
Συχνά ο ΣΔ-1 εκδηλώνεται αρχικά με ήπια μη-ειδικά συμπτώματα (ναυτία, λήθαργος), συχνά με την ευκαιρία κάποιου στρες (λοίμωξη, χειρουργική επέμβαση, κ.ο.κ.), γεγονός που οδηγεί συχνά σε καθυστερημένη διάγνωση καθώς τα συμπτώματα αποδίδονται στην υποκείμενη πάθηση. Η αφυδάτωση του ασθενού μπορεί να διαλάθει καθώς αυτός συνεχίζει να έχει αυξημένο όγκο ούρων λόγω ωσμωτικής διούρησης, ενώ η πολυουρία συχνά αποδίδεται λανθασμένα σε ουρολοίμωξη ή ενούρηση συνεπεία ψυχολογικού στρες. Σε ψυχολογικά αίτια μπορούν επίσης να αποδοθούν η ανορεξία, η απώλεια βάρους, η εύκολη κόπωση, ο εκνευρισμός και η μείωση των σχολικών επιδόσεων του παιδιού.
Στο 75% των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται μέσα στον 1ο μήνα από την έναρξη των κλινικών εκδηλώσεων. Εντούτοις, στο 25% οι αδιάγνω- στοι ασθενείς εκδηλώνουν διαβητική κετοξέωση, μια επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση.