Αρχική      Ενημέρωση ασθενών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης;
 
Ο σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα σύνδρομο με ετερογενές και πολυπαραγοντικό υπόστρωμα. Χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών, η οποία οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης. Η έλλειψη μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Ως μερική χαρακτηρίζεται η έλλειψη ινσουλίνης, όταν, παρά τα αυξημένα επίπεδά της στο αίμα, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του μεταβολισμού, λόγω παρεμπόδισης της δράσης της στους περιφερικούς ιστούς (αντίσταση στην ινσουλίνη).
Η κύρια έκφραση της διαταραχής του μεταβολισμού στο ΣΔ είναι η αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.
 
Κατηγορίες του διαβήτη
 
Η παρούσα ταξινόμηση που ισχύει από το 1997 κατατάσσει το ΣΔ σε
τέσσερεις κατηγορίες:
• Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ-1): Οφείλεται σε καταστροφή των β-κυττάρων, που συνήθως οδηγεί σε πλήρη έλλειψη ινσουλίνης. Στην Ευρώπη η συχνότητά του είναι 0.6 - 2.6‰ ή 9.7 - 49.0/100000 άτομα ηλικίας < 15 ετών/κατ’ έτος. Στην Ελλάδα η συχνότητά του είναι 9.7/100000/κατ’ έτος.
• Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ-2): Οφείλεται σε προοδευτική μείωση της επαρκούς ανταπόκρισης του β-κυττάρου για την έκκριση της ινσουλίνης που απαιτείται για την αντιμετώπιση των μεταβολικών αναγκών. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα συνδυασμών από την κατ’ εξοχήν αντίσταση στην ινσουλίνη με σχετικά μικρή έλλειψη ινσουλίνης μέχρι τη σημαντική μείωση της έκκρισης ινσουλίνης με μικρότερη αντίσταση.
Στην Ευρώπη η συχνότητά του κυμαίνεται μεταξύ 5-10%. Στην Ελλάδα έχει τριπλασιασθεί τα τελευταία 35 χρόνια και σήμερα κυμαίνεται περί το 8%.
• Άλλοι ειδικοί τύποι Σακχαρώδους Διαβήτη: Οφείλονται σε άλλα αίτια,
όπως γενετικές διαταραχές που συνδέονται με τη λειτουργικότητα των
β-κυττάρων ή τη δράση της ινσουλίνης, νόσους της εξωκρινούς μοίρας
του παγκρέατος, έκθεση σε φάρμακα, χημικές ουσίες, τοξίνες κ.ά.
• Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης: Είναι οποιασδήποτε βαρύτητας διατα-
ραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, η οποία διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της κύησης. Στην Ευρώπη εμφανίζεται με συχνότητα που κυμαίνεται 1-14%. Στην Ελλάδα η συχνότητά του κυμαίνεται περί το 7%.
 
Κριτήρια για τη διάγνωση του διαβήτη
 
1. Συμπτωματολογία υπεργλυκαιμίας (πολυουρία, πολυδιψία, ανεξήγητη απώλεια σωματικού βάρους)) και τυχαία τιμή γλυκόζης πλάσματος ≥200 mg/dl
ή
2. Γλυκόζη πλάσματος νηστείας (τουλάχιστον για 8 ώρες) ≥126 mg/dl
ή
3. Θετική Δοκιμασία Ανοχής στη Γλυκόζη: γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά την από του στόματος χορήγηση 75 g γλυκόζης ≥200 mg/dl.
 
Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη διάγνωση τελικό κριτήριο είναι η Δοκιμασία Ανοχής στη Γλυκόζη.